kurumsal site

Aile Ziyareti Vizesi

Aile Ziyareti Vizesi

İngiltere Aile Ziyareti Vize Evraklarına İlişkin

Birleşik Krallık Devleti topraklarına anne-baba-kardeş ziyareti, eş ve çocukları gözetmek için ziyaret, 2. dereceden akrabalarla görüşme talebi ile seyahat etmek isteyen kişilerin başvuru da bulunması gereken Aile Ziyareti Vizesi, kısa süreli bir vize kategorisidir. Ancak İngiltere’ye düzenli seyahat etmeyi gerektiren nedenini belgelerle beyan etmesi halinde kişiler, Uzun Dönem İngiltere vizesine başvuru yapabilirler. Uzun süreli İngiltere vizesi için 1 yıllık-2 yıllık-5 yıllık-10 yıllık süreli İngiltere Aile Ziyareti Vize başvurusu imkanı bulunmaktadır. Ancak uzun süreli İngiltere vizeleri ile ülkede kalma hakkı maksimum 6 aydır. 6 ayın sonunda İngiltere’den çıkış yapılması zorunludur. 

İngiltere Birleşik Krallık seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Hususi Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların, İngiltere’ye aile ziyareti amacıyla seyahat edebilmeleri için Aile Ziyareti Vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmayan seyahatlerinde İngiltere Aile Ziyareti Vize işlemlerinden muaftırlar

 

İngiltere Aile Ziyareti Vizesi için Hazırlanması Gereken Evraklar

İngiltere Aile Ziyareti Vize başvuru işlemleri için hazırlanması gereken evrakların asıllarının yanında fotokopilerinin de mutlaka hazır bulunması gerekmektedir. İngiltere Aile Ziyareti Vize başvurusunun İngiltere Hudut Muhafaza Dairesi (UK Border Agency) vize memuru tarafından incelenebilmesi için, İngilizce olmayan tüm destekleyici belgelerin tercümesi ile birlikte teslim edilmesi mecburidir. Tercüme edilmiş belgelerde, tercümanın adı, iletişim adresi ve aslına uygun tercüme edildiğine dair tasdik şerhi önemlidir. Her tercüme belgesi üzerinde tarih  ve tercümanın imzası bulunmalıdır.

 

 

PASAPORT

* Temdit süresi seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfası bulunmalı.

* Eski pasaportların birlikte sunulması önemlidir.

DAVETİYE

* İngiltere’de davet eden aile bireyleri tarafından Davetiye Mektubu hazırlanmalı.

- Davet Mektubunda; davet edilen kişinin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, seyahatin nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve İngiltere’de konaklanacak adres, aile bireyleri hakkında detaylı bilgi ve doğum tarihleri, İngiltere’den dönüş tarihi gibi bilgileri içermeli.

- Davet eden kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgisi, şirket pozisyonu, vatandaşlık statüsü belirtilmeli. Davetiye orijinal ve antetli kağıda, imza ve kaşeli hazırlanmalı.

- Davet eden kişinin vatandaşlık belgelerinin fotokopileri ile birlikte.

 

FİNANSAL DÖKÜMANLAR:

* İngiltere seyahatini karşılayan maddi kaynağın karşılığı olan bakiyenin şahsi banka hesabında (Euro/GBP/ USD) görülmesi gerekmektedir. Son 6 aylık aktif banka hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (güncel tarihli)

* Son 3 aylık Maaş Bordrosu

* Çalıştığı Kurum/Şirket tarafından, İşveren Yazısı: çalışanın ne zaman çalışmaya başladığı, maaşı, pozisyonu, şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte.

 

 

* İngiltere seyahatine sponsorluk eden İngiltere’de yaşayan 1. dereceden akraba olması durumunda;

- İngiltere’deki maddi durumunu beyan için son 3 aylık maaş bordrosu, gelirini beyan eden evraklar, banka hesabında gösterilmesi gereken maddi kaynağa ait evraklar, malvarlığını kanıtlayıcı belgeler. İngiltere’de resmi oturumunu  gösteren belgeler ve adına elektrik, su, gaz faturaları vs. sunulmalı.

 

MESLEK İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

* Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda, İngilizce yazılmış İşveren İzin Yazısı: detaylı iş pozisyonu, maaş bilgisi, şirketteki çalışma süresi, izinli olduğu tarihler ve işe devam taahhüdünü içermeli. SGK İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Hizmet Dökümü 

 

* Kişi Şirket Sahibi ise; Ticaret Sicil Kaydı: işyerinin sahibi adına düzenlenmiş, şirketin faaliyet bilgileri içermeli. İngilizce Faaliyet Belgesi, şirketin kayıtlı olduğu Ticaret Odası’ndan alınır.

* Kişi Emekli ise; Emekli Maaş Hesap Cüzdanı (son 3 aylık döküm) ve Emeklilik Kartı fotokopisi ile birlikte

* Kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis mesleklerinden birine mensup olması durumunda; Mesleği ile ilgili Oda Kaydı ya da Meslek Kimlik Kartı  

 

 

EĞİTİM İLE İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

* Bağlı bulunduğu Eğitim Kurumundan, antetli kağıda, Öğrenci Kabul Yazısı: okuldan izinli olduğu bilgisi verilmeli.

* 18 yaşından küçük ise başvuru sahibi, Doğum Sertifikası veya Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgilerini içeren )

- Annesi veya babası yahut 3. kişi ile seyahat ediyor olması halinde; seyahat etmesine hiçbir sebep olmadığını, izin verdiklerine dair ebeveynlerin ikisi  tarafından imzalanmış, noter tasdikli  orijinal Muvafakatname (İzin Belgesi) ve Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport kimlik bilgisi ve imzalarının olduğu sayfaların fotokopileri ile birlikte.

- Seyahat ettiği 3. kişinin tanımı ve konaklama yapacağı yer hakkında detaylı bilgi

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN EK EVRAKLAR:

* İngiltere Aile Ziyareti Vize başvurusu yapacak kişi yabancı uyruklu ise; en az son 6 ay geçerliliği bulunan T.C. Oturma İzni Belgesi ve fotokopisi ile birlikte.

* İngiltere’de ailece seyahate çıkılması halinde; ortak sunulan evrakların ikinci kez başvuru dosyasının içine konulmasına gerek yoktur.

* Başvuru Sahibi adına kayıtlı Tapu, Araç Ruhsatı, Kira Gelirleri, Araba Ehliyeti ve Kredi Kartı ekstreleri.

* Erkek başvuru sahibi askerlik durumunu açıklayıcı belge sunmalı. (İngilizce olması zorunlu)

* Gidiş-Dönüş Uçak Bileti Rezervasyonu

* Otel Rezervasyonu

* Detaylı İngiltere Aile Ziyareti Programını Anlatan Mektup

* Sabıka Kaydı

* Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

* Evlilik Cüzdanı

* Aile bireyleri ile birlikte fotoğraflar

 

 

ONLİNE İNGİLTERE VİZE BAŞVURUSU

Online İngiltere Vize Başvuru Formu (VAF1B Başvuru Formu):

* İngiltere Aile Ziyareti Vizesi için fiziki başvuru şartların yerine getirilmesinden önce resmi web sitesi üzerinden “Register an Account” bölümünden hesap oluşturarak, başvuru yapılacak vize kategorisi üzerinden online İngiltere Vize Başvuru Formu doldurulmalı.

* Online İngiltere vize başvurusunda; vize türü seçeneği ve İngiltere seyahat amacının desteklendiği tüm sorular İngilizce yanıtlanmalı.

* ‘Sign declaration’ bölümü onaylanarak, başvuru sırasında yapılan beyanın kabulü için imzalanması ile online başvuru sistemden kabul edilir.

 

İNGİLTERE VİZE BAŞVURU MERKEZLERİ

İngiltere Vize Başvuru Merkezleri, İngiltere Aile Ziyareti Vizesi için müracaatları randevu ile kabul etmektedir.

Aile Ziyaretçi Vize randevusu için resmi web sitesi üzerinden online başvuru sayfasında yer alan “Book Appointment” bölümünden, fiziksel başvurunun gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’deki İngiltere Vize Başvuru Merkezi sayfasına yapılan yönlendirme ile online randevu alınır. İngiltere vize başvuru merkezlerinin bulunduğu illere yakın ikamet edilen şehirden müracaat yapılmalıdır. Türkiye’de görev yapan İngiltere Vize Başvuru Merkezlerinin bulunduğu iller: Antalya, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir’dir.

 

BİOMETRİK VERİ ALIMI

İngiltere Aile Ziyareti Vize başvurusunun gerçekleşebilmesi için kişisel biyometrik bilgilerin (parmak izi- yüz fotoğrafı-imza) ibrazı gereklidir. Başvuru sahibi biyometri işlemi için dijital parmak izi ve fotoğraf çekimi işlemlerinin yapılabilmesi için İngiltere Vize Başvuru Merkezinde mutlaka bulunmalıdır.

 

 

RANDEVU SAATİNİ BELİRLEME SERVİSİ (Prime Time Appointment Service)

İngiltere Aile Ziyareti Vize başvuru randevusunu çalışma saatleri dışında istenilen saate göre ayarlamanızı sağlar. Ek ücret karşılığı verilen bu hizmettenİngiltere Vize Başvuru Merkezi İstanbul, İngiltere Vize Başvuru Merkezi Ankara ve İngiltere Vize Başvuru Merkezi İzmir’den başvuru yapanlar faydalanabilmektedirler.

 

ÖNCELİKLİ İNGİLTERE VİZE HİZMETİ  

İngiltere Aile Ziyareti Vize işlemleri normal işleyen süreçte en az 15 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Ancak “Priority Service” hizmet kapsamında başvurunun öne alınarak 5 iş günü içinde sonuçlanması mümkün olmaktadır. Öncelikli vize servisi, vize başvurusu için çıkan karara herhangi bir katkısı bulunmamaktadır. İngiltere vize başvuru ücretinin dışında ek  hizmet bedeli alınmaktadır.

 

SÜPER ÖNCELİKLİ VİZE SERVİSİ

Süper Öncelikli İngiltere Vize başvuru işlemleri hizmeti ile İngiltere Konsolosluğu tarafından vize müracaatları 24 saat içinde sonuca ulaştırılmaktadır. İngiltere Aile Ziyareti Vize ücretinin dışında ‘ Süper Öncelikli Vize Servisi’ için ek hizmet bedeli alınmaktadır. Ekspres İngiltere Vize Servisi sadece İstanbul İngiltere Vize Başvuru Merkezi tarafından verilmektedir. Genel Ziyaretçi Vizesi, Tier 2 Vizesi ve Tier 5 Vizesi başvuru sahipleri bu hizmetten faydalanabilirler.

Hizmet Rehberi
64x64

Turistik Vize

Devamı...
64x64

Ticari Vize

Devamı...
64x64

Aile Ziyareti Vizesi

Devamı...
64x64

Öğrenci Vizesi

Devamı...

The Vega Visa Vize İşlemleri

baskan
kurumsal site

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Londra Üniversitesi Genel
  • Bringhton Genel
  • Manchester Genel
  • York Genel

Videolar

  • İngiltere Ziyaretçi Vizesi